Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Nanoteknoloji Araştırmaları)

Doç.Dr. Yeliz KONUKLU'nun yürütücülüğündeki "Ömer Halisdemir Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Nanoteknoloji Araştırmaları)" başlıklı proje TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1000) kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir.
Ömer Halisdemir Üniversitesinin akademik ve altyapı olarak güçlü olduğu Nanoteknoloji alanında Türkiye’de ilk beşe girilebileceği öngörülerek TÜBİTAK tarafından desteklenen 1000 projesi kapsamında beş yıllık bir “Ar-Ge Strateji Belgesi” hazırlanmasına başlandı. Bu bağlamda gelecek altı ay içerisinde üniversite kampüsünde Nanoteknoloji alanının tanıtımı ve desteklenmesiyle ilgili akademik ve sanayi odaklı çalıştaylar yapılacaktır. Ayrıca, gerekli detaylar ve süreç, hazırlanacak olan bir internet sitesinden de ilan edilecektir.