Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler | Conference Papers presented at national meetings

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

C1. Konuklu Yeliz, Paksoy Halime (2012). T-History Yöntemi ile Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Maddelerin Gizli Isı Depolama Kapasitelerinin Belirlenmesi. 26. Ulusal Kimya kongresi,

C2. Konuklu Yeliz, Paksoy Halime (2011). Faz Değiştiren Maddeler ile Binalarda Enerji Verimliliği. X.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 1(2011550), 917-930.,

C3. Konuklu Yeliz, Paksoy Halime (2011). Faz Değiştiren Maddeler ile Bina Uygulamalarında EnerjiVerimliliğinin İstatistiksel Modelleme ile Tahmin. III. Enerji Verimliliği Toplantısı, 1(548), 173-180.

C4. Özonur Y, Paksoy HO (2004). Termal Enerji Depolama Yöntemlerinin Yapı Malzemelerinde Kullanımı İle Enerji Tüketiminin Azaltılması. Sürdürülebilir Çevre için Enerji Denetimi- Yalıtım Kongresi ve Sergisi,

C5. Ünal M, Konuklu Y, Paksoy H O (2013). Faz Değiştiren Madde Olan Coco Yağ Asitinin Mikrokapsüllenmesi. IV. Ulusal Anorganik Kimya Kogresi, (Kontrol No: 293706)

C6. Gök Ö, Konuklu Y, Yılmaz MO, YILMAZ S, TURGUT B, MAZMAN M, BEYHAN B, ŞAHAN N, PAKSOY HÖ, EVLİYA H (2009). Faz Değiştiren Maddelerde Termal Enerji Depolamanın Enerji Verimliliği Uygulamalarında Kullanılması. II. Enerji Verimliliği Kongresi

C7. Konuklu Yeliz, Ünal Murat, Paksoy Halime (2014). Termal Enerji Depolama Amaçlı Kaprilik Asit/Polietil Akrilat Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu. 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

C8. Ünal Murat, Konuklu Yeliz, Paksoy Halime (2014). Dekanoik Asitin Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile Kapsüllenmesi. 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

C9. Konuklu Yeliz, Paksoy H Ö, Ünal M (2014). Termal enerji depolama amaçlı heptadekan/üreformaldehit mikrokapsüllerinin üretilmesi ve karakterizasyonu. 2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

C10. Konuklu Yeliz (2014). Termal Enerji Depolama Uygulamalarında Faz Değiştiren Maddelerin Mikrokapsüllenmesi ve Bu Alanda Yapılan Çalışmalar. 2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu,

C11. Cellat Kemal, Ünal Murat, Beyhan Beyza, Karahan Okan, Konuklu Yeliz, Dundar Cengiz, Gungor Caner, Paksoy Halime O (2014). Faz Değiştiren Maddelerin Koaservasyon Yöntemi ile
Kapsüllenmesi ve Bina Uygulamalarında Kullanımı. V.Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi,127

C12. Ünal M, Konuklu Yeliz, Paksoy H Ö (2014). Dekanoik asit – heptadekan çiftinden ötektik karışımlarının hazırlanması. 2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

C13. Paksoy H, Evliya H, Turgut B, MAZMAN M, KONUKLU Y, GÖK Ö, YILMAZ MÖ, YILMAZ S, BEYHAN B, ŞAHAN N (2009). Alternatif Enerji Kaynaklarının Termal Enerji Depolama ile Değerlendirilmesi. Türkiye 11. Enerji Kongresi.

C14. Konuklu Y, Ünal M, Konuklu S, Paksoy H, Ayhan Z, Gökkurt T (2013). Gıda Ambalajları ve Faz Değiştiren Maddeler. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi,, 374

C15. Konuklu Yeliz, Mazman Muhsin, Paksoy Halime (2003). Termal Enerji Depolama için Parafinin Mikrokapsüllenmesi. Türkiye 9.Enerji Kongresi, 227-230.

C16. Cellat K, Beyhan B, Paksoy H, Karahan O, Konuklu Y, Dündar C, Güngör C, “Bina Isıl konforunun Sağlanmasında Faz Değiştiren Madde Kullanımı” 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı, 8-15 Nisan 2015, İzmir

C17.Beyhan B, Cellat K, Konuklu Y, Güngör C, Karahan O, Dündar C, Paksoy H, “Bina Yapı Malzemeleri için Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Madde Geliştirilmesi”, 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı, 8-15 Nisan 2015, İzmir

1. Konuklu Yeliz, Paksoy Halime (2012). T-History Yöntemi ile Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Maddelerin Gizli Isı Depolama Kapasitelerinin Belirlenmesi. 26. Ulusal Kimya kongresi
2. Konuklu Yeliz, Paksoy Halime (2011). Faz Değiştiren Maddeler ile Binalarda Enerji Verimliliği. X.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 1(2011550), 917-930
3. Konuklu Yeliz, Paksoy Halime (2011). Faz Değiştiren Maddeler ile Bina Uygulamalarında Enerji Verimliliğinin İstatistiksel Modelleme ile Tahmin. III. Enerji Verimliliği Toplantısı, 1(548), 173-180
4. Özonur Y, Paksoy HO (2004). Termal Enerji Depolama Yöntemlerinin Yapı Malzemelerinde Kullanımı İle Enerji Tüketiminin Azaltılması. Sürdürülebilir Çevre için Enerji Denetimi- Yalıtım Kongresi ve Sergisi
5. Ünal M, Konuklu Y, Paksoy H O (2013). Faz Değiştiren Madde Olan Coco Yağ Asitinin Mikrokapsüllenmesi. IV. Ulusal Anorganik Kimya Kogresi
6. Gök Ö, Konuklu Y, Yılmaz MO, Yılmaz S, Turgut B, Mazman M, Beyhan B, Şahan N, Paksoy HÖ, Evliya H (2009). Faz Değiştiren Maddelerde Termal Enerji Depolamanın Enerji Verimliliği Uygulamalarında Kullanılması. II. Enerji Verimliliği Kongresi
7. Konuklu Yeliz, Ünal Murat, Paksoy Halime (2014). Termal Enerji Depolama Amaçlı Kaprilik Asit/Polietil Akrilat Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu. 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
8. Ünal Murat, Konuklu Yeliz, Paksoy Halime (2014). Dekanoik Asitin Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile Kapsüllenmesi. 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
9. Konuklu Yeliz, Paksoy H Ö, Ünal M (2014). Termal enerji depolama amaçlı heptadekan/üreformaldehit mikrokapsüllerinin üretilmesi ve karakterizasyonu. 2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
10. Konuklu Yeliz (2014). Termal Enerji Depolama Uygulamalarında Faz Değiştiren Maddelerin Mikrokapsüllenmesi ve Bu Alanda Yapılan Çalışmalar. 2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
11. Cellat Kemal, Ünal Murat, Beyhan Beyza, Karahan Okan, Konuklu Yeliz, Dundar Cengiz, Gungor Caner, Paksoy Halime O (2014). Faz Değiştiren Maddelerin Koaservasyon Yöntemi ile Kapsüllenmesi ve Bina Uygulamalarında Kullanımı. V.Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi,127
12. Ünal M, Konuklu Yeliz, Paksoy H Ö (2014). Dekanoik asit – heptadekan çiftinden ötektikkarışımlarının hazırlanması. 2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
13. Paksoy H, Evliya H, Turgut B, Mazman M, Konuklu Y, Gök Ö, Yılmaz MÖ, Yılmaz S, Beyhan B, Şahan N (2009). Alternatif Enerji Kaynaklarının Termal Enerji Depolama ile Değerlendirilmesi. Türkiye 11. Enerji Kongresi
14. Konuklu Y, Ünal M, Konuklu S, Paksoy H, Ayhan Z, Gökkurt T (2013). Gıda Ambalajları ve Faz Değiştiren Maddeler. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi,, 374
15. Konuklu Yeliz, Mazman Muhsin, Paksoy Halime (2003). Termal Enerji Depolama için Parafinin Mikrokapsüllenmesi. Türkiye 9.Enerji Kongresi, 227-230