Öğrenim Bilgisi | Education

Doktora
(2004-2008)
: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA ANABİLİM DALI (DR)/FİZİKOKİMYA
Tez adı: “Mikrokapsüllenmiş faz değiştiren maddelerde termal enerji depolama ile binalarda enerji tasarrufu”
GPA: 3,80 /4,00
Yüksek Lisans
(2001-2004)
: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA ANABİLİM DALI (YL)/ FİZİKOKİMYA
Tez adı: “Düşük sıcaklıkta Termal Enerji Depolamasına Uygun Faz Değiştiren Maddelerin Mikrokapsüllenmesi”
GPA: 4,00 /4,00
Lisans-Anadal
(1997-2001)
: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ
GPA: 3,28 /4,00