Termal enerji depolama özellikli Sepiyolit katkılı Diyatomit/Faz Değiştiren Madde kompozitlerinin üretilmesi ve karakterizasyonu

Doç.Dr. Yeliz KONUKLU'nun "Termal enerji depolama özellikli Sepiyolit katkılı Diyatomit/Faz Değiştiren Madde kompozitlerinin üretilmesi ve karakterizasyonu" başlıklı projesi TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında 2015-2017 yılları arasında desteklenmesine karar verilmiştir.
Isıtma ve soğutma uygulamalarının verimliliğinin arttırılmasında faz değiştiren maddelerde (FDM) termal enerji depolamadan yararlanılmaktadır. Proje kapsamında organik FDM'ler kullanılarak erime noktaları üzerindeki sıcaklıklarda sızıntı yapmamaları, oluşturulan kompozitlerin katıldıkları son yalıtım ürünlerinin mekanik özelliklerini iyileştirmeleri, FDM lerden kaynaklanan kötü kokunun giderilmesi için diyatomit ve sepiyolit mineralleri kullanılarak kompozitler oluşturulacaktır. Doç.Dr. Yeliz KONUKLU'nun "Termal enerji depolama özellikli Sepiyolit katkılı Diyatomit/Faz Değiştiren Madde kompozitlerinin üretilmesi ve karakterizasyonu" başlıklı projesi TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında 2015-2017 yılları arasında desteklenmesine karar verilmiştir.
Isıtma ve soğutma uygulamalarının verimliliğinin arttırılmasında faz değiştiren maddelerde (FDM) termal enerji depolamadan yararlanılmaktadır. Proje kapsamında organik FDM'ler kullanılarak erime noktaları üzerindeki sıcaklıklarda sızıntı yapmamaları, oluşturulan kompozitlerin katıldıkları son yalıtım ürünlerinin mekanik özelliklerini iyileştirmeleri, FDM lerden kaynaklanan kötü kokunun giderilmesi için diyatomit ve sepiyolit mineralleri kullanılarak kompozitler oluşturulacaktır.